Algemene voorwaarden

Streekwinkel Krimpenerwaard (hierna te noemen streekwinkel) is een speciaalzaak in streekproducten. Wij stellen ons ten doel onze klanten te voorzien van food en non-food producten uit de Krimpenerwaard en – waar nodig – uit de omliggende regio’s. Onze kernwaarden zijn: Dichtbij, eerlijk en sociaal.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op klanten die bij de streekwinkel producten bestellen.  Door het plaatsen van een bestelling aanvaard je de algemene voorwaarden van de streekwinkel, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Voor alle zekerheid vermelden wij dat we evt. leveringsvoorwaarden van de koper (bijvoorbeeld van een bedrijf) niet accepteren.

Artikel 2 – Identiteit

Onze handelsnaam is Stichting Streekwinkel Krimpenerwaard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82247676.

Op onze website www.streekwinkelkrimpenerwaard.nl staan de contactgegevens vermeld.

Artikel 3 – Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op het online en/of telefonisch bestellen bij de Streekwinkel Krimpenerwaard. Wij brengen de algemene voorwaarden onder de aandacht via onze website en via de akkoordverklaring in de bestelprocedure.

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4 – Het aanbod en aansprakelijkheid

Het aanbod van de streekproducten staat vermeld op de website onder de pagina ‘Bestellen’. Wekelijks vindt er een update plaats van het aanbod en we proberen de bijzonderheden daarin zo goed als mogelijk te vermelden.  

Wij maken het voorbehoud van wijzigingen, fouten of onjuistheden en dragen geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte kosten die hier evt. uit voortkomen.

De streekwinkel maakt ook reclame via Facebook, Instagram, advertenties of flyers. Hieraan kunnen geen rechten worden verbonden.

Artikel 5 – Prijs

De prijs op de website staat inclusief btw vermeld.

Wij hebben een vaste prijs, ook voor producten waarvoor een gewichtseenheid geldt.

De maximale toegestane afwijking is 10% boven of onder de aangegeven gewichtseenheid. Indien de afwijking bij de ondergrens meer afwijkt, dan vindt een financiële verrekening plaats. Dit doen we in principe op dezelfde wijze als dat je ons betaald hebt.

Is de afwijking hoger dan de bovengrens, dan vindt geen verrekening plaats en neemt de streekwinkel dit voor haar rekening.

Artikel 6 – Leeftijdsgrens Verkoop Alcohol

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen alcohol bestellen. Is daar twijfel over, dan kan de streekwinkel om een legitimatie vragen. Geldige legitimatiebewijzen zijn een Nationaal paspoort en een Europees identiteitskaart.

Artikel 7 – Wijze van bestellen

Bij de streekwinkel kun je op de volgende manier bestellen:

  • Online via de website.

Je kiest zelf of je een account aanmaakt of niet. Indien je een account aanmaakt ben je zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie en draag je zorg voor geheimhouding van de inloggegevens. Stel ons direct op de hoogte als je het vermoeden hebt dat onbevoegden je accountgegevens hebben. Dit doet niet af aan de verplichting zelf direct doeltreffende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door je wachtwoord te veranderen. Streekwinkel Krimpenerwaard is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het onbevoegd gebruik van jouw account.

Streekwinkel Krimpenerwaard behoudt zich het recht voor om – bij zwaarwegende omstandigheden – jouw account tijdelijk te blokkeren en/of te verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer er diverse nep-bestellingen worden geplaatst of de bestellingen niet worden opgehaald.

  • Telefonisch.

Dit kan via telefoonnummer 06 24226878 op maandagochtend tussen 9.00 en 10.00 uur.

Online bestellingen geplaatst vóór zondagavond 24.00 uur en voor de telefonische bestelling op maandagochtend vóór 10 uur geldt dat uitlevering mogelijk is op de aankomende vrijdag. Latere bestellingen kunnen niet meer in diezelfde week worden uitgeleverd.

Artikel 8 – Overeenkomst

Wanneer je de bestelling – online of telefonisch – bij ons plaatst is de overeenkomst van kracht. Online krijg je een bevestiging van je bestelling. Mocht dit per ongeluk niet gebeuren, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overeenkomst.

Mocht je fouten ontdekken in je bestelling, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. De contactgegevens vind je op onze website.

De streekwinkel behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren dan wel (deels) te annuleren – bijvoorbeeld als iets niet leverbaar is – waardoor de overeenkomst (evt. deels) ontbonden wordt.

Artikel 9 – Betaling

De betaling van de bestelling vindt vooraf plaats, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10 – Herroepingsrecht of onjuist/ondeugdelijk product

Voor niet verse producten kun je binnen 14 dagen je aankoop herroepen. Stuur dan een email naar de streekwinkel.  We maken een afspraak voor het retourneren van het product waarna het bedrag aan je wordt terugbetaald.

Indien je een onjuist product hebt ontvangen of een product dat beschadigd of bedorven  op het moment van levering, dan dien je dit binnen 24 uur per email bij ons te melden. Stuur een foto mee. Waar nodig zorgen wij dat het bedrag aan je wordt terugbetaald.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Je kiest bij de bestelling voor de opties ‘bezorgen’ of ‘afhalen’ en vinkt het tijdsslot aan.

De streekwinkel streeft er naar de bestelling te kunnen afleveren binnen het genoemde tijdslot, maar geeft daarvoor geen garantie.

Voor de bezorging geldt dat deze dienst uitbesteed is aan de organisatie Krimpenerwaard Koopt Lokaal (zie www.krimpenerwaardkooptlokaal.nl).  De streekwinkel draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en dienstverlening van de bezorging. Bij problemen kan de streekwinkel alleen bemiddelen.

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

Er kan natuurlijk altijd iets mis gaan. Neem daarom gerust contact met ons op.

Een formele klachten kun je schriftelijk indienen bij de streekwinkel via info@streekwinkelkrimpenerwaard.nl. Wij nemen binnen 2 weken contact met je op.

Als je niet tevreden bent over de afhandeling, dan kun je de geschillencommissie benaderen.

Artikel 13 – Privacy

Op de besteldienst van de streekwinkel is het privacybeleid van toepassing. Deze is te vinden op de website www.streekwinkelkrimpenerwaard.nl.

Ten behoeve van de bezorging van de bestelde producten wordt uiteraard naam, adres/woonplaats en contactgegevens doorgeven aan Krimpenerwaard Koopt Lokaal.